Stilling besattProsjektdirektør

– unike prosjekter med høy urban bokvalitet

Til å lede oppbyggingen og aktivitetene i denne avdelingen søker vi nå etter en Prosjektdirektør.
Selskapet har som målsetning å vokse til en årlig produksjon av ca. 200 boenheter pr år fordelt på 10-16 prosjekter i produksjon parallelt i ulike faser av verdikjeden. Planen er at personer med kompetanse og kapasitet til å kjøpe inn og styre disse leveransene skal være ansett i selskapet. Den planlagte veksten innebærer at organisasjonen vil vokse til rundt 10-15 medarbeidere i løpet av noen år, hvorav 3-4 vil jobbe i teknisk avdeling.

Den rette kandidaten til stillingen vil vi tro jobber i dag i en entreprenørvirksomhet eller har skaffet seg relevant erfaring i prosjektledelse på annen måte i et prosjektlederselskap eller hos en utbygger.

Du trigges av å bygge boliger med høy urban kvalitet i Oslo regionen. Du liker å finne kreative byggetekniske løsninger og du er trygg på din egen gjennomføringsevne. Du har en solid fagutdannelse innen bygg i tillegg til at du har evnen til å få andre med deg.

Som Prosjektdirektør vil du bli en av de mest sentrale i ledelsen av Oslo House. Du vil jobbe tett sammen med administrerende direktør og være en del av den faste ledergruppen. Dagens ledelse er sterke på å finne kreative løsninger og se mulighetene i nye prosjekter. Ditt bidrag vil være å tilføre prosessene entreprenørtankegang, teknisk kreativitet og å sørge for byggbarhet og gjennomføring.

Dine arbeidsoppgaver vil den første tiden bestå i av oppfølging av pågående prosjekter i utviklings- og byggefasen, deltakelse i akkvisisjonsprosesser og oppbygging av selskapets prosjektavdeling. Anskaffelse og oppfølging både av rådgivertjenester og entrepriser vil bli en stor del av din hverdag. Du vil være selskapets ansvarlige for at byggevirksomheten foregår innenfor de rammer og bestemmelser som gjelder både internt og mot samfunnet rundt.

Vi ønsker at den nye prosjektdirektøren skal fremstå som samarbeidsorientert, løsningsorientert og initiativrik. I og med at vi er avhengige av tett samarbeid med eksterne leverandører er evnen til å skape trygghet i relasjonene til de en viktig egenskap. I et ellers kreativt og utradisjonelt miljø er det også viktig at du kan tilføre oss analytisk kompetanse og systematikk.

Oslo House er lokalisert sentralt i Oslo. Når teamet nå skal vokse er vi opptatt av at vi skal beholde det gode og hyggelige arbeidsmiljøet og ikke minst de korte beslutningsveiene. Vi tror at den som tiltrer som prosjektdirektør i stor grad vil kunne bestemme over sin egen arbeidsdag. Samtidig vil det gi karrieremessige muligheter. Her vil du lede unike utbyggingsprosjekter som skiller seg ut i bybildet og som vil gi deg som leder store utviklingsmuligheter.

Vi ser for oss at den nye prosjektdirektøren blir gitt muligheter til å delta på eiersiden og også på andre måter ta del i den økonomiske verdiskapningen i selskapet.

For ytterligere opplysninger, kontakt administrerende direktør Jarl Fronth, telefon 958 19 595 eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511. Du søker på stillingen ved å trykke på knappen nedenfor. Søknadsfrist snarest.

Gå til søknadsskjema