MARSTRANDGATA 8-10

MARSTRANDGATA 8-10

Oslo / bolig, næring og byutvikling

PROSJEKTTYPE Bolig, byutvikling

FERDIGSTILLES 2024

TOT. AREAL  6000 m² BTA

BOLIG  3000 m² BRA-S

NÆRING  1600 m² BTA

Marstrandgata 8-10

Spennende eiendom for utvikling av bolig, næring og kultur på Rodeløkka i Oslo