Category


Under utvikling

Gardermovegen Panorama, Jessheim

Gardermovegen Panorama, Jessheim

Sentralt beliggende og attraktiv boligutviklingseiendom i sentrum av Jessheim. Prosjektet vil danne et karakteristisk landemerke og byport-motiv for Jessheim mot vest. Eiendommen er regulert til bolig og forventet salgsstart er Q1 2020. Se mer på prosjektets hjemmeside https://gardermovegenpanorama.no   GallerI