Thereses gate 31, Oslo

År
2017
Prosjekttype
Bolig/Næring
Leiligheter
25
Areal
4500 kvm
Arkitekt
Witherford Watson Mann Architects og Tuvalu Arkitekter
Landskapsarkitekt
Witherford Watson Mann Architects og Tuvalu Arkitekter

Sentralt beliggende og attraktiv næringsog utviklingseiendom på Bislet med solide leietagere – bl.a. Vinmonopolet, Unfold AS med flere. Eiendommen ligger mellom Thereses gate og Stensparken og består av tre lagerbygninger som er bygget om til handel og kontorarealer. Eiendommen har et stort potensiale for boliger i tillegg til næringslokaler på bakkeplan og er under utredning/utvikling.

GallerI