Gardermovegen Panorama, Jessheim

År
2018
Prosjekttype
Boliger
Leiligheter
200
Areal
15000 kvm BTA
Arkitekt
A-Lab AS
Landskapsarkitekt
SLA Landskapsarkitketer

Sentralt beliggende og attraktiv boligutviklingseiendom i sentrum av Jessheim. Prosjektet vil danne et karakteristisk landemerke og byport-motiv for Jessheim mot vest. Eiendommen er regulert til bolig og forventet salgsstart er Q1 2020.
Se mer på prosjektets hjemmeside https://gardermovegenpanorama.no

 

GallerI