Monica Mæland hos Oslo House

Vi fikk besøk av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Møtet handlet om rammevilkår for små og mellomstore bedrifter samt om byutvikling og fortetting. Det ble en lang og fin diskusjon om utfordringer med byutvikling og fortetting i lovverket og mulige tiltak for for å bedre rammevilkårene. Godt å høre at regjeringen er oppdatert på byutvikling og veldig på for å legge til rette for byutvikling med kvalitet.