Om sollys og byutvikling i NRK

Oslo House i NRKs Nyhetsmorgen for å diskutere kompakt byutvikling og sollysforhold i boliger.

Vår utviklingsleder Bjørnar Johnsen stilte opp ved NRKs Nyhetsmorgen for å diskutere kompakt byutvikling og sollysforhold i boliger.

NRK TV

NRK Radio