Går sammen med NREP

NREP vil investere milliarder i urban boligutvikling i samarbeid med Oslo House.

Sammen med Oslo House ønsker den nordiske eiendomsinvestoren NREP å styrke sin posisjon som boligutvikler i Norge.

Les mer:

https://www.estatenyheter.no/gar-sammen-med-private-equity-gigant/270978?fbclid=IwAR3y1xQqvH8yh9v-7JUbcYO6MIQVrBv6-HHgpI9U2N0aNKKbgR_c9fj3uDY

https://finansavisen.no/nyheter/bolig/2020/09/02/7562550/oslo-house-og-nrep-skal-samarbeide-om-nye-boligprosjekter-i-stor-oslo

http://www.bygg.no/article/1442226