Category


Stilling ledig

Stilling ledigUtviklingsdirektør

– unike prosjekter med høy urban bokvalitet Oslo House har i dag fem prosjekter under utvikling, til sammen ca. 500 boliger med samlet realisasjonsverdi på ca. NOK 2,5 milliarder. Disse prosjektene er ferdig finansiert og befinner seg i dag på forskjellige utviklingsstadier. Selskapet har som målsetning å vokse til en produksjon på ca. 200 urbane..

Stilling besattProsjektdirektør

– unike prosjekter med høy urban bokvalitet Til å lede oppbyggingen og aktivitetene i denne avdelingen søker vi nå etter en Prosjektdirektør. Selskapet har som målsetning å vokse til en årlig produksjon av ca. 200 boenheter pr år fordelt på 10-16 prosjekter i produksjon parallelt i ulike faser av verdikjeden. Planen er at personer med..