Alle

Stilling ledig: Utviklingsdirektør

– UNIKE PROSJEKTER MED HØY URBAN BOKVALITET Oslo House har i dag fem prosjekter under utvikling, til sammen ca. 500 boliger med samlet realisasjonsverdi på ca. NOK 2,5 milliarder. Disse prosjektene er ferdig finansiert og befinner seg i dag på forskjellige utviklingsstadier. Selskapet har som målsetning å vokse til en produksjon på ca. 200 urbane