År
2018
Prosjekttype
Næring/Bolig
Leiligheter
150
Areal
15 000 m2 BTA
Arkitekt
Tuvalu Arkitekter
Landskapsarkitekt
Tuvalu Arkitekter

Nærings- og utviklingseiendom i Moss sentrum med en meget attraktiv beliggenhet mellom den nye bydelen Verket og togstasjonen. Eiendommens nærområde består blant annet av gågaten, Øvre Torv, Flemminghjørnet og Amfi Moss. Gangavstand til togstasjonen og annen offentlig kommunikasjon samt alle servicefunksjoner i Moss sentrum. Det er solide leietakere i bygget  – blant andre Sparebank 1 Østfold Akershus, Fylkesnemnda for barnevern og Vidsyn legekontor. Tomten er på 4,2 daa. og har et stort utviklingspotensial.